Folia nie rozprzestrzeniająca ognia

Szerokie zastosowanie w budownictwie

Nasza oferta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 10 30 130

ZTS UNIPLAST

26-420, Nowe Miasto n/Pilicą

Sacin 1 B

Od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00

Folia NRO

Folie  paroizolacyjne, izolacyjne  i  budowlane z   klasyfikacją   jako  nierozprzestrzeniające  ognia.

Folie  PE   budowlane  UNIFOL  NRO , o  grubościach  nominalnych  100 i 200 μm, w zakresie reakcji  na ogień  wg. PN-EN 13501-1:2008 posiadają  klasyfikację  „E”

 

Ze względu  na występowanie  płonących kropli/cząstek   folie  uzyskały   dodatkową  klasyfikację : nie  dotyczy.

 

Ze względu  na wydzielanie  dymu wyrób uzyskał dodatkową  klasyfikację :  nie dotyczy

 

Badania  i   raport    klasyfikacji  w zakresie   reakcji  na ogień  przygotowane    przez  Polskie  Centrum Badań i  Certyfikacji  S.A.       (jednostka notyfikowana  nr.1434)

 

Folie  mają  zastosowanie  jako  warstwa izolacyjna  zabezpieczająca  przed  wilgocią na dachach, stropach oraz  innych  przegrodach  budowlanych.