Fundusze Unii Europejskiej

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 10 30 130

ZTS UNIPLAST

26-420, Nowe Miasto n/Pilicą

Sacin 1 B

Od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  nr. RPMA.03.03.00-14-i636/21

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci maszyn prowadzących do wprowadzenia na rynek krajowy i światowy nowych oraz znacząco udoskonalonych innowacyjnych produktów w postaci:

1) Folia opakowaniowa Unifol PCR – wielowarstwowa folia polietylenowa z 75% zawartością tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu post konsumenckiego odpadu foliowego.

2) Folia Multipack udoskonalona pod względem sztywności określaną parametrem siły na granicy plastyczności z wykorzystaniem zjawisk zachodzących podczas produkcji folii MDO.

3) Worki do transportu odpadów azbestowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 593 182,36 PLN

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr RPMA.03.03.00-14-i993/23

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie UNIPLAST poprzez realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowego produktu do oferty.

Celem projektu jest realizacja strategicznych celów, które firma UNIPLAST zamierza osiągnąć:
1) zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez transformację cyfrową i wdrożenie rozwiązań automatyzacji produkcji, magazynowania i infrastruktury informatycznej;
2) wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – folia trójwarstwowa UNIYIELD.
W ramach projektu zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie środki trwałe oraz nowatorskie wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowanie projektu z UE: 887 200,00 PLN

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie UNIPLAST poprzez realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowego produktu do oferty.

Numer konkursu: RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22
Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-i993/23

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Numer konkursu: RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21
Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-i636/21

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy w kwocie 242 030,79 zł
Cel to łagodzenie zakłóceń w funkcjonowaniu firmy na skutek wystąpienia pandemii.

ZTS UNIPLAST sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach:

Oś priorytetowa III: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu:

Rozwój potencjału przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wprowadzenie na rynek nowych i znacząco udoskonalonych folii przemysłowych opracowanych w wyniku przeprowadzonych samodzielnie prac badawczo – rozwojowych.

Umowa nr: RPMA.03.03.00-14-7766/17-00
Wartość projektu: 8 923 035,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 015 500,00 PLN

Okres realizacji inwestycji od 01 lutego 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Beneficjent: „ZTS Uniplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci maszyn prowadzących do wprowadzenia na rynek krajowy i światowy nowych oraz znacząco udoskonalonych innowacyjnych produktów w postaci:

1) Folia opakowaniowa Unifol PCR – wielowarstwowa folia polietylenowa z 75% zawartością tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu post konsumenckiego odpadu foliowego.

2) Folia Multipack udoskonalona pod względem sztywności określaną parametrem siły na granicy plastyczności z wykorzystaniem zjawisk zachodzących podczas produkcji folii MDO.

3) Worki do transportu odpadów azbestowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 593 182,36 PLN

ZTS UNIPLAST Sp. z o.o. sp. komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie UNIPLAST poprzez realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowego produktu do oferty.

Celem projektu jest realizacja strategicznych celów, które firma UNIPLAST zamierza osiągnąć:
1) zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez transformację cyfrową i wdrożenie rozwiązań automatyzacji produkcji, magazynowania i infrastruktury informatycznej;
2) wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – folia trójwarstwowa UNIYIELD.
W ramach projektu zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie środki trwałe oraz nowatorskie wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowanie projektu z UE: 887 200,00 PLN